მეთინ მერჯანი 

Metin Mercan

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების 

ინსტიტუტის დირექტორი 

Director of Institute of Postgraduate Studies

ვრცლად...
მაკა ბუღულაშვილი
Maka Bughulashvili
 
სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის 
დირექტორის მოადგილე 
Deputy Director of Institute of Postgraduate Studies
ვრცლად...