აფილირებული პროფ. დოქტორი

ილიას უსთუნიერი

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლის დირექტორი

ოფისი: A-208
ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ვრცლად...

მარიამ კუჭავა

სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლის

ადმინისტრაციული და აკადემიური საკითხების კოორდინატორი

ოფისი: A-210

ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...

 

ტატიანა პაპიაშვილი

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

ვრცლად...