პროფ.დოქტ. ილიას ჩილოღლუ

Prof.Dr. Ilyas Chiloglu

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

რექტორი

Rector of International Black Sea University

ვრცლად...

პროფ.დოქტ. ქეთევან ლაფაჩი

Prof.Dr. Ketevan Lapachi

E:mail:klapachi@ibsu.edu.ge

ვრცლად...

ასოც.პროფ.დოქტ. სოფიო ხუნდაძე

Assoc. Prof. Dr. Sophio Khundaze

E-mail: skhundadze@ibsu.edu.ge

ვრცლად...

ასოც.პროფ.დოქტ. კახაბერ ჯაყელი

Assoc.Prof. Dr. Kakhaber Jakeli

E-mail: kdjakeli@ibsu.edu.ge

ვრცლად...
ასოც.პროფ.დოქტ. ეკატერინე ბაკარაძე Assoc.Prof. Dr. Ekaterine Bakaradze E-mail: ebakaradze@ibsu.edu.ge

ასოც.პროფ. დოქტ. ეკატერინე ბაკარაძე

Assoc.Prof. Dr. Ekaterine Bakaradze

E-mail: ebakaradze@ibsu.edu.ge

ვრცლად...
ასოც.პროფ.დოქტ. ვახტანგ ზაალიაშვილი Assoc.Prof. Dr. Vakhtang Zaaliashvili E-mail: vzaalishvili@ibsu.edu.ge

ასოც.პროფ.დოქტ. ვახტანგ ზაალიშვილი

Assoc.Prof. Dr. Vakhtang Zaaliashvili

E-mail: vzaalishvili@ibsu.edu.ge

ვრცლად...
პროფ.დოქტ. მალხაზ ჩახნაშვილი Prof.Dr. Malkhaz Chakhnashvili E-mail: mchakhnashvili@ibsu.edu.ge

პროფ.დოქტ. მალხაზ ჩახნაშვილი

Prof. Dr. Malkhaz Chakhnashvili

E-mail: mchakhnashvili@ibsu.edu.ge

ვრცლად...
პროფ.დოქტ. ტატიანა პაპიაშვილი  Prof. Dr. Tatiana  Papiashvili E-mail: tpapiashvili@ibsu.edu.ge

პროფ.დოქტ. ტატიანა პაპიაშვილი

Prof.Dr. Tatiana Papiashvili

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...