აფილირებული პროფ. დოქტ. ილიას ჩილოღლუ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. გოდერძი ბუჩაშვილი

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...

აფილირებული პროფ.დოქტ. ქეთევან ლაფაჩი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...

აფილირებული ასოც.პროფ.დოქტ. სოფიო ხუნდაძე

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...

ასოც.პროფ.დოქტ. კახაბერ ჯაყელი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...
ასოც.პროფ.დოქტ. ეკატერინე ბაკარაძე Assoc.Prof. Dr. Ekaterine Bakaradze E-mail: ebakaradze@ibsu.edu.ge

აფილირებული ასოც.პროფ. დოქტ. ეკატერინე ბაკარაძე

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...
ასოც.პროფ.დოქტ. ვახტანგ ზაალიაშვილი Assoc.Prof. Dr. Vakhtang Zaaliashvili E-mail: vzaalishvili@ibsu.edu.ge

აფილირებული პროფ.დოქტ. ვახტანგ ზაალიშვილი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...
პროფ.დოქტ. მალხაზ ჩახნაშვილი Prof.Dr. Malkhaz Chakhnashvili E-mail: mchakhnashvili@ibsu.edu.ge

ასოც. პროფ.დოქტ. მალხაზ ჩახნაშვილი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ვრცლად...