დოქტ. რევაზ ხარაზი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ბატონმა რევაზმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასწრებული ასპირანტურა.

ის არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და ასოცირებული პროფესორი.

კითხულობს შემდეგ საგნებს: მენეჯმენტის საფუძვლები, მენეჯერული ეკონომიკა, ბიზნესის საფუძვლები, ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, ეკონომიკური პოლიტიკა. არის სამეცნიერო სტატიებისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.