ირაკლი ხვთისიაშვილი, მაგისტრი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ბატონმა ირაკლიმ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში, კარდიფის უნივერსიტეტი ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის მართვის ხელოვებაში, ედიმბურგის უნივერსიტეტი მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ვაჭრობა და გარდამავალი ბაზრები მიმართულებით.

2010 წლიდან მუშაობს ასოციაცია STAB-ის ვიცე პრეზიტენტად, 2010 წლიდან მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მოწვეულ ლექტორად, მიღებული აქვს სხვადასხვა ფინანსური (ACCA) და ეკონომიკური სერტიფიკატი.

სალექციო კურსები: მარკეტინგის მართვა, საერთაშორისო მარკეტინგი, მერჩანდაიზინგი, ვაჭრობა, მარკეტინგის საფუძვლები, ბრენდინგი, ჰოლისტიკური მარკეტინგი.