ნინო გორგაძე, მაგისტრი

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ქალბატონი ნინო სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფოს უნივერსიტეტში და მიღებული აქვს მენეჯმენტის ბაკალავრის ხარისხი, სამრეწველო წარმოების მენეჯმენტის სპეციალობით და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის სპეციალობით.

ასევე მიღებული აქვს ჯორჯ ვაშინგტონის ბიზნეს სკოლის მაგისტრის სერტიფიკატი პროექტების მართვაში.
არის ლიცენზირებული პროფესიონალი პროექტების მენეჯერი (PMP).

კვლევის ინტერესები: პროექტების, პროგრამების და პორტფოლიოს მართვა, ზოგადი მენეჯმენტი.
საგანი: პროექტების მართვა.