შიდა მობილობის ვადები

განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები გაზაფხულის სემესტრისათვის:

 

2018 წლის 8 იანვარი – შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მიერ აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

2018 წლის 9 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით – შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების რეგისტრაცია;

2018 წლის 15 იანვრიდან 26 იანვრის ჩათვლით კრედიტების აღიარება ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მომზადება;

2018 წლის 29 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით – შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტს შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმება;

2018 წლის 5 თებერვალი – შიდა მობილობის წესით სტუდენტის ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის შესახებ რექტორის ბრძანების მომზადება. 

 

 

 

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის, 19  დეკემბერს,15:00 საათზე


იმართება  ნარეკ მკრტჩიანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 „ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

 

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, Aკორპუსი, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.

ტარტუს უნივერსიტეტთან არსებული ნარვას კოლეჯის სასტიპენდიო პროგრამა

ტარტუს უნივერსიტეტთან არსებული ნარვას კოლეჯი აცხადებს 2018 წლის გახაფხულის სემესტრის სასტიპენდიო პროგრამას - ,,Multilingual Education and CIL (Concent and Language Integrated Learning) Methodology’’.

სამაგისტრო პროგრამის  სტიპენდია განკუთვნილია საქართველოს, მოლდოვის, უკრაინისა და ბელარუსის მოქალაქეებისთვის.

აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 30 სექტემბერი.

დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ 

ბმულზე:http://www.narva.ut.ee/en/semesterscholarships