31 მაისიდან ინტენსიური სალექციო კურსი „პიარის ქეისები და ანალიზი“

 

კურსს უძღვება

პროფესორი 

სანდერ შხრუვერსი

files/Sander_Schroevers.docx

31 მაისიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის მოწვევით, ამსტერდამის  გამოყენებითი  მეცნიერებების უნივერსიტეტის პროფესორი  სანდერ შხრუვერსი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის წაიკითავს პიარის ქეისების და ანალიზი   ინტენსიურ სალექციო კურსს.

აღნიშნულ კურსზე დასწრება შეუძლიათ სხვა პროგრამის სტუდენტებს. დამსწრეთა რაოდენობა ლიმიტირებულია. მსურველებს გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა  25.05.2017-მდე.(იხ.ლინქი) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Miput6N4ph3T6R6JwarHHgSqZkv9YHFFgihtO_T-3mzHEQ/viewform?usp=sf_link