ელექტრონული რეგისტრაცია/საბუთების მიღება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის:

საბუთების მიღება: 21 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით.

(21 აგვიტოდან 4 სექტემბრამდე დარეგისტრირებულ მაგისტრანტობის კანდიდატებზე ვრცელდება 20% ფასდაკლება თითოეულ სასწავლო წელზე)

საბუთების მიღება/ ელექტრონული რეგისტრაცია

მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ლინქზეhttps://goo.gl/forms/couFs5zN878TZ8oC2  და  საბუთები გამოაგზავნოს  შემდეგ მისამართზე:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.-ზე. (გთხოვთ Subject-ში მიუთითოთ სამაგისტრო/ სადოქტორო პროგრამა)

არასრულად გამოგზავნილი საბუთები  არ განიხილება!  

საბუთების ჩამონათვალი:

1. აპლიკაციის ფორმა ( ჩამოტვირთეთ მითითებული ლინქიდან) http://ips.ibsu.edu.ge/files/Gerorgian%20Doc/IBSU_R03F35_G_Application_form_son.pdf

2.  პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  პირადობის მოწმობის ასლი;

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო      დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ;  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  ნიშნების ფურცელის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ასეთის არარსებობის შემთხევაში  სამაგისტრო საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი       (მაგისტრანტობის აპლიკანტებისათვის)

6. სამხედრო აღრიცხვას  დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD)

8. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

9.  საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal)  - (მხოლოდ დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის).

   ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები  ამობეჭდილი სახით   (მითითებული დოკუმენტები ნოტარიულად დამოწმებული)  უნდა  წარმოადგინოთ    8 სექტემბრამდე! 

მისაღები გამოცდების თარიღები

                მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   11 სექტემბერი   -   18:30  B 004; B 101

სპეციალობა:        12 სექტემბერი      -  18:30   B 004  B 101

               დოქტორანტურის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   15 სექტემბერი, 18:30   B004;  B 101

ინტერვიუ-გასაუბრება:  19-20 სექტემბერი, 18:30  A101;  B101

___________________________________________________

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტი

Institute of Postgraduate Studies 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom
ბიზნეს-განვითარებ
Georgian News
  ძვირფასო სტუდენტებო, გვსურს გაცნობოთ, რომ 2016 წლის ...
Read more Zoom
ბიზნესის მართვის ...
Georgian News
სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის ...
Read more Zoom
ბიზნესის მართვის ...
Georgian News
 ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მაგისტრატურის ...
Read more Zoom
განახლებული ...
Georgian News
files/News Link Files/Copy_of_Freshman_timetable_Geo_2.xlsx
Read more Zoom