ელექტრონული რეგისტრაცია/საბუთების მიღება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის:

საბუთების მიღება: 21 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით.

(21 აგვიტოდან 4 სექტემბრამდე დარეგისტრირებულ მაგისტრანტობის კანდიდატებზე ვრცელდება 20% ფასდაკლება თითოეულ სასწავლო წელზე)

საბუთების მიღება/ ელექტრონული რეგისტრაცია

მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ლინქზეhttps://goo.gl/forms/couFs5zN878TZ8oC2  და  საბუთები გამოაგზავნოს  შემდეგ მისამართზე:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.-ზე. (გთხოვთ Subject-ში მიუთითოთ სამაგისტრო/ სადოქტორო პროგრამა)

არასრულად გამოგზავნილი საბუთები  არ განიხილება!  

საბუთების ჩამონათვალი:

1. აპლიკაციის ფორმა ( ჩამოტვირთეთ მითითებული ლინქიდან) http://ips.ibsu.edu.ge/files/Gerorgian%20Doc/IBSU_R03F35_G_Application_form_son.pdf

2.  პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  პირადობის მოწმობის ასლი;

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო      დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ;  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  ნიშნების ფურცელის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ასეთის არარსებობის შემთხევაში  სამაგისტრო საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი       (მაგისტრანტობის აპლიკანტებისათვის)

6. სამხედრო აღრიცხვას  დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD)

8. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

9.  საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal)  - (მხოლოდ დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის).

   ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები  ამობეჭდილი სახით   (მითითებული დოკუმენტები ნოტარიულად დამოწმებული)  უნდა  წარმოადგინოთ    8 სექტემბრამდე! 

მისაღები გამოცდების თარიღები

                მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   11 სექტემბერი   -   18:30  B 004; B 101

სპეციალობა:        12 სექტემბერი      -  18:30   B 004  B 101

               დოქტორანტურის კანდიდატებისათვის: 

ინგლისური ენა:   15 სექტემბერი, 18:30   B004;  B 101

ინტერვიუ-გასაუბრება:  19-20 სექტემბერი, 18:30  A101;  B101

___________________________________________________

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტი

Institute of Postgraduate Studies 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom
ბიზნეს-განვითარებ
Georgian News
  ძვირფასო სტუდენტებო, გვსურს გაცნობოთ, რომ 2016 წლის ...
Read more Zoom
ბიზნესის მართვის ...
Georgian News
სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის ...
Read more Zoom