2017-2018 სასწავლო წლის ლექციების ცხრილი/შემოდგომის სემესტრი

           მაგისტრატურის პირველი კურსის ლექციების ცხრილი / MA Freshman Timetable

 

 1.   TImetable for MA Freshman / Faculty of Education and Humanities (განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 2.   Timetable for MA Freshman / Faculty of Social Sciences (სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 3.  Timetable for MA Freshman / LAW Faculty (სამართლის ფაკულტეტი)

 4   Timetable for  MA Freshman / Faculty of Computer Technologies and Engineering (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი)

 5. Timetable for MA Freshman / Faculty of Business Management  (ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი)

 

     დოქტორანტურის პირველი კურსის ლექციების ცხრილი / PhD Freshman Timetable

   1.   Timetable for PhD Freshman/ Education Sciences / განათლების მეცნიერებები 

   2.   Timetable for PhD Freshman/ American Studies / ამერიკისმცოდნეობა

   3.   Timetable for PhD Freshman / Business Administration / ბიზნესის ადმინისტრირება

 

       მაგისტრატურის მეორე კურსის ლექციების ცხრილი / MA Sophomore Timetable

 

 1. Timetable for MA Sophomore / Faculty of  Education and Humanities (განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 2. Timetable for MA Sophomore / Faculty of Social Sciences (სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 3. Timetable for MA Sophomore/ LAW Faculty (სამართლის ფაკულტეტი)

 4.Timetable for MA Sophomore /Faculty of Computer Technologies and Engineering (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი)

 5. Timetable for MA Sophomore / Faculty of Business Management (ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი)

 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
 სამაგისტრო ...
Georgian News
 სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom