2018/2019 სასწავლო წლის შიდა მობილობა

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ვადები განისაზღვრა

 

1. 2018 წლის 22 ივნისი - შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

2. 2018 წლის 25 ივნისიდან 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით - შიდა მობილობაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების მიღება/რეგისტრაცია;

3. 2018 წლის 2 ივლისიდან 2018 წლის 13 ივლისის ჩათვლით - კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების გადაწყვეტილებებისა და დასკვნების მომზადება;

4. 2018 წლის 20 აგვისტოდან 2018 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით - შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტთა შორის ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება;

5. 2018 წლის 25 აგვისტო - შიდა მობილობის წესით ახალ პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა შესახებ რექტორის ბრძანების მომზადება.

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
 სამაგისტრო ...
Georgian News
 სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom