ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

დისერტაციის სათაური

ბაზრის ინტეგრირებული მოთხოვნის თეორიული საფუძვლების შემუშავება

სტუდენტი

სალავათ საიფულინი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა და რეგულირება საქართველოში

სტუდენტი

სალომე ასათიანი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

საინვესტიციო კლიმატი საქართველოში: უახლესი მიღწევები და გამოწვევები

სტუდენტი

თეა კბილცეცხლაშვილი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

კულტურის ზეგავლენა მმართველობის სტილზე საქართველოში

სტუდენტი

ნინო ტყეშელაშვილი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

ანაბრების დაზღვევის  ეფექტური სისტემის შექმნა საქართველოში

სტუდენტი

სოფიო ხუნდაძე

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება


 

დისერტაციის სათაური

საბანკო კონკურენცია  და უცხოური ინვესიტიციების მქონე ბანკების გავლენა საქართველოს საბანკო სისტემაზე

სტუდენტი

მეთინ მერჯან

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი  

  tსადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური

კორუფციის ფაქტორების რაოდენობრივი ანალიზი

სტუდენტი

ურმათ რისკულოვი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური

ლოიალურობის ფაზების ზემოქმედება მომსახურების აღდგენით კმაყოფილებისა და მისი წინაპირობების ურთიერთდამოკიდებულებაზე

სტუდენტი

აიგულ ისაევა

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

სწავლების პროცესის ხარისიხის კონტროლის მეთოდის დამუშავება რობასტული სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით

სტუდენტი:

აჰმეთ დემირ

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  აბსტრაქტი 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

პროგნოზირების კომბინირებული მეთოდის ტამბულის საფონდო ბირჟის 100 ეროვნული ინდექსისთვის (X100)

სტუდენტი

აჰმეთ სექრეთერი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

  დისერტაცია

    აბსტრაქტი

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

   სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

მწვანე მარკეტინგის სამომხმარებლო აღქმა სასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიაში (თურქეთის მაგალითზე)

სტუდენტი:

მეჰმეთ შაჰაბეთთინ ალათაშ

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური

ფინანსური განათლების გავლენა მომხმარებელთა საფინანსო გადაწყვეტილებებზე დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებში (სომხეთის მაგალითი)

სტუდენტი

ართურ ფოქრიკიანი

ფაკულტეტი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 დისერტაცია

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი  

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

  ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)

 

სტუდენტი

 

  ნარეკ მკრტჩიან

 

ფაკულტეტი

 

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 დისერტაცია

 აბსტრაქტი

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება