ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

დისერტაციის სათაური:

ბაზრის ინტეგრირებული მოთხოვნის თეორიული საფუძვლების შემუშავება

სტუდენტი:

სალავათ საიფულინი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა და რეგულირება საქართველოში

სტუდენტი:

სალომე ასათიანი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

საინვესტიციო კლიმატი საქართველოში: უახლესი მიღწევები და გამოწვევები

სტუდენტი:

თეა კბილცეცხლაშვილი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

კულტურის ზეგავლენა მმართველობის სტილზე საქართველოში

სტუდენტი:

ნინო ტყეშელაშვილი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ანაბრების დაზღვევის  ეფექტური სისტემის შექმნა საქართველოში

სტუდენტი:

სოფიო ხუნდაძე

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება


 

დისერტაციის სათაური:

საბანკო კონკურენცია  და უცხოური ინვესიტიციების მქონე ბანკების გავლენა საქართველოს საბანკო სისტემაზე

სტუდენტი:

მეთინ მერჯან

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი  

  tსადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

კორუფციის ფაქტორების რაოდენობრივი ანალიზი

სტუდენტი:

ურმათ რისკულოვი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

ლოიალურობის ფაზების ზემოქმედება მომსახურების აღდგენით კმაყოფილებისა და მისი წინაპირობების ურთიერთდამოკიდებულებაზე

სტუდენტი:

აიგულ ისაევა

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

სწავლების პროცესის ხარისიხის კონტროლის მეთოდის დამუშავება რობასტული სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით

სტუდენტი:

აჰმეთ დემირ

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

პროგნოზირების კომბინირებული მეთოდის ტამბულის საფონდო ბირჟის 100 ეროვნული ინდექსისთვის (X100)

სტუდენტი:

აჰმეთ სექრეთერი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

    დისერტაცია

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

   სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

მწვანე მარკეტინგის სამომხმარებლო აღქმა სასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიაში (თურქეთის მაგალითზე)

სტუდენტი:

მეჰმეთ შაჰაბეთთინ ალათაშ

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციისსათაური:

ფინანსური განათლების გავლენა მომხმარებელთა საფინანსო გადაწყვეტილებებზე დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებში (სომხეთის მაგალითი)

სტუდენტი:

ართურ ფოქრიკიანი

ფაკულტეტი:

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი  

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება