განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

დისერტაციის სათაური

ორენოვანი სწავლება ამერიკულ სასკოლო სისტემაში და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქართველოში

სტუდენტი

ეკატერინე ფიფია

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ანალიტიკური მიდგომა აფრიკელი ამერიკელების ინეგრაციის ევოლუციას თანმიმართებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, რამაც ნიადაგი შეუმზადა ობამას სასწაულს.

სტუდენტი

ნინო გამსახურდია

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ამერიკული ინგლისური გლობალურ კონტექსტში

სტუდენტი

დიანა ღლონტი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ტრადიციული და ალტერნატიული შეფასების შედარება საშუალო განათლების მაღალ საფეხურზე ინგლისური ენის სწავლებისას (საქართველოს მასალაზე)

სტუდენტი:

რამაზან გოჩთუ

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

მრავალმხრივი ინტელექტის გავლენა მოსამზადებელი განყოფილების სტუდენტების კითხვის სწავლებაზე (ერაყის შემთხვევა)

სტუდენტი

სულეიმან ჩელიქი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ოცდამეერთე საუკუნის მრავალკულტურული სწავლება ამერიკაში, მისი პრობლემები და მიღწევები

სტუდენტი

ირმა მესირძე

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

სწავლების სტილები და სტრატეგიები ინგლისურ ენაზე კითხვის სწავლებისას უნივერსიტეტებში

სტუდენტი

მეჰმედ ნუმან ქანარი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ინგლისურ ენაზე საუბრის გაკვეთილების ჩაწერის საშულებით რეფლექსური სწავლების გავლენა ენის სწავლებასა და შეთვისებაზე

სტუდენტი

ბეთულ აიშე საიინ

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

კულტურული მრავალფეროვნების როლი ინგლისური (როგორც უცხოური) ენის სწავლების მეთოდიკის კუთხით განხილვა

სტუდენტი

ნინო თვალჭრელიძე

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

მასწავლებლის დისკურსის გავლენა სტუდენტების სწავლის შედეგებზე

სტუდენტი

მარიამ ბანძელაძე

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში

სტუდენტი

დარეჯან ხუციშვილი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ლენგსტონ ჰიუზი: გზა პროტესტიდან  სულიერებამდე აფრიკელი ამერიკელების ისტორიისკონტექსტში

სტუდენტი

გიორგი შადური

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

ანალიტიკური ჰიერარქიული პროცესის (AHP)  მეშვეობით თურქულის როგორ უცხო ენის სწავლებისას ლინგვისტური უნარჩვევების განვითარების მხრივ ლიტერატურული ტექსტების გამოყენების მნიშვნელობის განსაზღვრა

სტუდენტი

მეჰმეთ სელიმ აიჰან

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

შფოთვის ფაქტორი ინგლისური როგორც უცხოური ენის სწავლისას: საქართველოში მსწავლები თურქი სტუდენტების შემთხვევა

სტუდენტი

ჰუსეინ დემირი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

 სკოლის მასწავლებლების მიერ ალგებრის სწავლების დროს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტი და მართვის სტრატეგიები.

სტუდენტი

აჰმეტ ჩაკირი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური

 ექსტენსიური კითხვის როლი ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ინგლისური ლექსიკისა და გრამატიკის დაუფლების მიზნით (ერაყის იშიკის უნივერსიტეტის მოსამზადებელი სკოლის მაგალითზე)

სტუდენტი

ბუნიამინ ჩელიქი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

რეფლექსური სწავლების მეთოდები სკოლებში ინგლისური ენის მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისათვის(თურქულისაერთაშორისოკერძოსკოლები)

სტუდენტი

თამარ შერაძენიძე-სოიუჩოქი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ლექსიკის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით სწავლისა და ტრადიციული სწავლების როლი ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლების კონტექსტში (საშუალო სკოლაში)

სტუდენტი

ბილალ თექინი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 დისერტაცია

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური

მობილური მედია საშუალებების გამოყენება კითხვის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელზე ორიენტირებული მიდგომით სწავლისას

სტუდენტი

თაჰსინ იაღჯი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 დისერტაცია 

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

მასწავლებლის მოტივაციისზე გავლენა ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელი სტუდენტების საუბრისა და მოსმენის უნარ-ჩვევებზე (ერაყის მაგალითი)

სტუდენტი

სელჩუქ ქორანი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

სოციოლინგვისტური და პრაგმატული კომპეტენციის განვითარება როგორც უცხოური ენის შემსწავლელ სტუდენტებში უნივერსიტეტის ენათა სკოლაში (ერაყის მაგალითი)

სტუდენტი

ელვირა ქორანი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის სრული მართვის დანერგვის მოდელი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგალითზე

სტუდენტი

მეჰმეთ მურათ ერგუვანი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

საკლასო ოთახის მართვა ინტერაქტიური დაფის(იდ) საშუალებით: იდ-ის გამოყენება და მისი ეფექტების წავლის შედეგებზე და მოსწავლის მოტივაციაზე გეომეტრიის სწავლებისდროს(ერაყის იშიქის უნივერსიტეტის მაგალითი)

სტუდენტი

ჰამდი სერინი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

უნივერსიტეტის სტუდენტების კითხვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება პროექტზე დაფუძნებული სწავლებით ინგლისურის როგორც უცხო ენის სწავლებისას (ერაყის მაგალითი)

სტუდენტი

აზიზა ქავლუ

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

კლასგარეშე აქტივობების როლი სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ამაღლებაში ინგლისურის, როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ერაყის უნივერსიტეტებში (იშიკის უნივერსიტეტის მოსამზადებელი სკოლის მაგალითი)

სტუდენტი

იუნუს ილდიზი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

   აბსტრაქტი 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

პიგმალიონის ეფექტის გავლენა აუდირებისას წუხილზე და გაგების პროცესზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (ერაყის უნივერსიტეტში)

სტუდენტი

რაუფ ავჯი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია 

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

ფორმაზე, შინაარსზე ორიენტირებული და შერეული მიდგომების შედარება ლიტერატურაზე დაფუძნებულ სწავლებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა სასაუბრო უნარ-ჩვევების განსავითარებლად (ინგლისური ენის მასწავლებლების მომზადებისას იშიკის უნივერსიტეტში, ერაყი)

სტუდენტი

ჩაღრი თუღრულ მართი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 დისერტაცია

 აბსტრაქტი

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

სადისერტაციო საბჭოს  გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

მიზნის თეორიის გამოყენების გავლენა მათემატიკის სწავლების საკლასო მენეჯმენტსა და ეფექტურობაზე

სტუდენტი

გულსერენ სექრეთერი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

 აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ტექნოლოგიის როლი მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ერაყის კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

სტუდენტი

ნაჯი ილდიზი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

სტრატეგიებზე დაფუძნებული სილაბუსისა და მასალების შემუშავება აგრარული სპეციალობის სტუდენტებისთვის ინგლისური ენის პროფესიული ლექსიკის სწავლების მიზნით

სტუდენტი

თამარ ცხვიტავა

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ნიჭიერი ბავშვების სწავლება გაღრმავებული და აჩქარებული პროგრამით (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაზე დაყრდნობით ერაყის დაწყებით სკოლებში)

სტუდენტი

ჯიჰან ბაშერი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  აბსტრაქტი

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

მკვიდრ ამერიკელთა სოციალური და კულტურული გამოწვევების დინამიკა(XVII-XXI საუკუნეები) ჩიროკის ეთნოსის მაგალითი

სტუდენტი

თეა ჭუმბურიძე

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

თურქულის, როგორც უცხო ენის დაწყებით დონეზე სწავლებისას ლექსიკის ათვისება სუგესტოპედიის მეთოდის გამოყენებით

სტუდენტი

ბექირ გუჩლუ

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

 აბსტრაქტი

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

კორპორატიული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია (1990-2015)

სტუდენტი

თამარ ლაზიშვილი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

თურქმენი პოეტ მაჰთუმქულუს ლეგენდების მოტივთა ანალიზი

 

სტუდენტი

 

მუსტაფა სერბესი

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 დისერტაცია

 აბსტრაქტი
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)

 

სტუდენტი

სალომე გურეშიძე

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)

სტუდენტი

ლაშა ქურდაშვილი 

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 დისერტაცია

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

აბსტრაქტი

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)

 

სტუდენტი

შორენა კუჭუხიძე

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

 დისერტაცია

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

სტუდენტი

 აჰმეთ გოგჩეგოზოღლუ

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური

 უფროსი მასწავლებლის როლი ინგლისური ენის დამწყები მასწავლებლის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლებაში

სტუდენტი

 აბდურრაჰმან ქოჩა

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 დისერტაცია

 აბსტრაქტი

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 დისერტაციის  სათაური

  სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა გაკვეთილების დაგეგმვასა და საკლასო მენეჯმენტისადმი ინგლისური ენის სწავლებისას (საშუალო განათლება)

 

 სტუდენტი

 

 ნონა ქერდიყოშვილი

 

 ფაკულტეტი

  

  განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

 

  დისერტაცია

  აბსტრაქტი

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

 ინგლისურის როგორც უცხოური ენის წერითი უნარ-ჩვევების განვითარება ფილმების გამოყენებით განათლების ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული აქტივობების დახმარებით (აზერბაიჯანული უნივერსიტეტების მაგალითზე)

სტუდენტი:

  აიდინ ალიევი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

   

  დისერტაცია 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს  გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური:

 

სტუდენტი:

  ვენერა ულქერი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება