განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

დისერტაციის სათაური:

ორენოვანი სწავლება ამერიკულ სასკოლო სისტემაში და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქართველოში

სტუდენტი:

ეკატერინე ფიფია

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

    დისერტაცია

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ანალიტიკური მიდგომა აფრიკელი ამერიკელების ინეგრაციის ევოლუციას თანმიმართებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, რამაც ნიადაგი შეუმზადა ობამას სასწაულს.

სტუდენტი:

ნინო გამსახურდია

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

 

დისერტაციისსათაური:

ამერიკული ინგლისური გლობალურ კონტექსტში

სტუდენტი:

დიანა ღლონტი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

   სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური

ტრადიციული და ალტერნატიული შეფასების შედარება საშუალო განათლების მაღალ საფეხურზე ინგლისური ენის სწავლებისას (საქართველოს მასალაზე)

სტუდენტი:

რამაზან გოჩთუ

ფაკულტეტი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური:

მრავალმხრივი ინტელექტის გავლენა მოსამზადებელი განყოფილების სტუდენტების კითხვის სწავლებაზე (ერაყის შემთხვევა)

სტუდენტი:

სულეიმან ჩელიქი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

ოცდამეერთე საუკუნის მრავალკულტურული სწავლება ამერიკაში, მისი პრობლემები და მიღწევები

სტუდენტი:

ირმა მესირძე

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

დისერტაციის სათაური:

სწავლების სტილები და სტრატეგიები ინგლისურ ენაზე კითხვის სწავლებისას უნივერსიტეტებში

სტუდენტი:

მეჰმედ ნუმან ქანარი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ინგლისურ ენაზე საუბრის გაკვეთილების ჩაწერის საშულებით რეფლექსური სწავლების გავლენა ენის სწავლებასა და შეთვისებაზე

სტუდენტი:

ბეთულ აიშე საიინ

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

კულტურული მრავალფეროვნების როლი ინგლისური (როგორც უცხოური) ენის სწავლების მეთოდიკის კუთხით განხილვა

სტუდენტი:

ნინო თვალჭრელიძე

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

მასწავლებლის დისკურსის გავლენა სტუდენტების სწავლის შედეგებზე

სტუდენტი:

მარიამ ბანძელაძე

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში

სტუდენტი:

დარეჯან ხუციშვილი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

ლენგსტონ ჰიუზი: გზა პროტესტიდან  სულიერებამდე აფრიკელი ამერიკელების ისტორიისკონტექსტში

სტუდენტი:

გიორგი შადური

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ანალიტიკური ჰიერარქიული პროცესის (AHP)  მეშვეობით თურქულის როგორ უცხო ენის სწავლებისას ლინგვისტური უნარჩვევების განვითარების მხრივ ლიტერატურული ტექსტების გამოყენების მნიშვნელობის განსაზღვრა

სტუდენტი:

მეჰმეთ სელიმ აიჰან

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

სწავლების სტილები და სტრატეგიები ინგლისურ ენაზე კითხვის სწავლებისას უნივერსიტეტებში (ერაყში)

სტუდენტი:

მეჰმედ ნუმან ქანარი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

 

 

დისერტაციის სათაური:

შფოთვის ფაქტორი ინგლისური როგორც უცხოური ენის სწავლისას: საქართველოში მსწავლები თურქი სტუდენტების შემთხვევა

სტუდენტი:

ჰუსეინ დემირი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

 სკოლის მასწავლებლების მიერ ალგებრის სწავლების დროს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტი და მართვის სტრატეგიები.

სტუდენტი:

აჰმეტ ჩაკირი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

 ექსტენსიური კითხვის როლი ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ინგლისური ლექსიკისა და გრამატიკის დაუფლების მიზნით (ერაყის იშიკის უნივერსიტეტის მოსამზადებელი სკოლის მაგალითზე)

სტუდენტი:

ბუნიამინ ჩელიქი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

რეფლექსური სწავლების მეთოდები სკოლებში ინგლისური ენის მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისათვის(თურქულისაერთაშორისოკერძოსკოლები)

სტუდენტი:

თამარ შერაძენიძე-სოიუჩოქი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

ლექსიკის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით სწავლისა და ტრადიციული სწავლების როლი ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლების კონტექსტში (საშუალო სკოლაში)

სტუდენტი:

ბილალ თექინი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 

 

 

დისერტაციის სათაური:

მობილური მედია საშუალებების გამოყენება კითხვის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელზე ორიენტირებული მიდგომით სწავლისას

სტუდენტი:

თაჰსინ იაღჯი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

მასწავლებლის მოტივაციისზე გავლენა ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელი სტუდენტების საუბრისა და მოსმენის უნარ-ჩვევებზე (ერაყის მაგალითი)

სტუდენტი:

სელჩუქ ქორანი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

სოციოლინგვისტური და პრაგმატული კომპეტენციის განვითარება როგორც უცხოური ენის შემსწავლელ სტუდენტებში უნივერსიტეტის ენათა სკოლაში (ერაყის მაგალითი)

სტუდენტი:

ელვირა ქორანი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის სრული მართვის დანერგვის მოდელი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგალითზე

სტუდენტი:

მეჰმეთ მურათ ერგუვანი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

საკლასო ოთახის მართვა ინტერაქტიური დაფის(იდ) საშუალებით: იდ-ის გამოყენება და მისი ეფექტების წავლის შედეგებზე და მოსწავლის მოტივაციაზე გეომეტრიის სწავლებისდროს(ერაყის იშიქის უნივერსიტეტის მაგალითი)

სტუდენტი:

ჰამდი სერინი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

უნივერსიტეტის სტუდენტების კითხვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება პროექტზე დაფუძნებული სწავლებით ინგლისურის როგორც უცხო ენის სწავლებისას (ერაყის მაგალითი)

სტუდენტი:

აზიზა ქავლუ

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

კლასგარეშე აქტივობების როლი სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ამაღლებაში ინგლისურის, როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ერაყის უნივერსიტეტებში (იშიკის უნივერსიტეტის მოსამზადებელი სკოლის მაგალითი)

სტუდენტი:

იუნუს ილდიზი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

   დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

პიგმალიონის ეფექტის გავლენა აუდირებისას წუხილზე და გაგების პროცესზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (ერაყის უნივერსიტეტში)

სტუდენტი:

რაუფ ავჯი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ფორმაზე, შინაარსზე ორიენტირებული და შერეული მიდგომების შედარება ლიტერატურაზე დაფუძნებულ სწავლებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა სასაუბრო უნარ-ჩვევების განსავითარებლად (ინგლისური ენის მასწავლებლების მომზადებისას იშიკის უნივერსიტეტში, ერაყი)

სტუდენტი:

ჩაღრი თუღრულ მართი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

მიზნის თეორიის გამოყენების გავლენა მათემატიკის სწავლების საკლასო მენეჯმენტსა და ეფექტურობაზე

სტუდენტი:

გულსერენ სექრეთერი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

ტექნოლოგიის როლი მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ერაყის კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

სტუდენტი:

ნაჯი ილდიზი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

სტრატეგიებზე დაფუძნებული სილაბუსისა და მასალების შემუშავება აგრარული სპეციალობის სტუდენტებისთვის ინგლისური ენის პროფესიული ლექსიკის სწავლების მიზნით

სტუდენტი:

თამარ ცხვიტავა

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

 

დისერტაციის სათაური:

ნიჭიერი ბავშვების სწავლება გაღრმავებული და აჩქარებული პროგრამით (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაზე დაყრდნობით ერაყის დაწყებით სკოლებში)

სტუდენტი:

ჯიჰან ბაშერი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

მკვიდრ ამერიკელთა სოციალური და კულტურული გამოწვევების დინამიკა(XVII-XXI საუკუნეები) ჩიროკის ეთნოსის მაგალითი

სტუდენტი:

თეა ჭუმბურიძე

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

თურქულის, როგორც უცხო ენის დაწყებით დონეზე სწავლებისას ლექსიკის ათვისება სუგესტოპედიის მეთოდის გამოყენებით

სტუდენტი:

ბექირ გუჩლუ

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

კორპორატიული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია (1990-2015)

სტუდენტი:

თამარ ლაზიშვილი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

თურქმენი პოეტ მაჰთუმქულუს ლეგენდების მოტივთა ანალიზი

 

სტუდენტი:

 

მუსტაფა სერბესი

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)

 

სტუდენტი:

სალომე გურეშიძე

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)

სტუდენტი:

ლაშა ქურდაშვილი 

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)

 

სტუდენტი:

შორენა კუჭუხიძე

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი

დისერტაცია

სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური:

თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

სტუდენტი:

 აჰმეთ გოგჩეგოზოღლუ

ფაკულტეტი:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

  დისერტაცია 

  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი 

  სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება