სწავლის საფასური სადოქტორო პროგრამებზე

 

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი დოქტორანტურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
ბიზნეს ადმინისტრირება 3000 USD 4500 GEL
 
განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოქტორანტურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
ამერიკისმცოდნეობა 3000 USD 3540 GEL
თურქული ფილოლოგია
განათლების მეცნიერებანი
სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოქტორანტურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
საერთაშორისო ურთიერთობები 3000 USD 4200 GEL
 
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი დოქტორანტურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
კომპიუტერული მეცნიერებები 3000 USD 3540 GEL

 

15 %  ფასდაკლება დედ-მამიშვილებისთვის.