სწავლის საფასური სამაგისტრო პროგრამებზე

 

   
ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი მაგისტრატურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
მარკეტინგი

 

 

3000 USD

 

 

4500 GEL

მენეჯმენტი
ფინანსები (ქართული/ინგლისური)
 
განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 

 

 

3000 USD

 

 

 

 

 

 

3540 GEL

ინგლისური ფილოლოგია
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა
ზოგადი განათლების ადმინისტრირება  (ქართული)
უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება
თურქული ფილოლოგია
კავკასიოლოგია
 
 
სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა

 

3000 USD

4200 GEL
   
       
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი მაგისტრატურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
კომპიუტერული მეცნიერება 3000 USD 3540 GEL
       
სამართლის ფაკულტეტი მაგისტრატურა საფასური (საერთაშორისო სტუდენტებისთვის) საფასური (ადგილობრივი სტუდენტებისთვის)
შედარებითი კომერციული სამართლი 3000 USD 4500 GEL

 

20 %  ფასდაკლება აპლიკანტებზე ვინც დარეგისტრირდება სამაგისტრო პროგრამებზე 27 აგვისტოდან - 10 სექტემბრის ჩათვლით 2018.

15 %  ფასდაკლება დედ-მამიშვილებისთვის.

 

სამაგისტრო კავკასიოლოგია