აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტორი

მეთინ მერჯანი

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის 

დირექტორი
ვრცლად...

მარიამ კუჭავა

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი 

ვრცლად...

 

ლელა ვანიშვილი

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

  

ვრცლად...

 

ტატიანა პაპიაშვილი

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

ვრცლად...