მეორადი მიღება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე!

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს მეორად მიღებას სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე:

რეგისტრაციის პერიოდი/ საბუთების მიღება 19.09.2017-  25.09.2017.

მაგისტრანტობის/დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ლინქზეhttps://goo.gl/forms/couFs5zN878TZ8oC2  და საბუთები წარმოადგინოს  19 დან – 25 სექტემბრის ჩათვლით.(09:00-დან 17:00-მდე).

საბუთების ჩამონათვალი:

1. აპლიკაციის ფორმა( ჩამოტვირთეთ მითითებული ლინქიდან) http://ips.ibsu.edu.ge/files/Gerorgian%20Doc/IBSU_R03F35_G_Application_form_son.pdf

2.  პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  პირადობის მოწმობის ასლი;

3.უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლიან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო     დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ;  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;

4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  ნიშნების ფურცელის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი, ასეთის არარსებობის შემთხევაში  სამაგისტრო საგამოცდო პლასტიკური ბარათი და მისი ასლი (მაგისტრანტობის        აპლიკანტებისათვის);   

6. სამხედრო აღრიცხვას  დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად(CD)

8. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

9. საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal)  - (მხოლოდ დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის).

 

ისაღები გამოცდების თარიღები/მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის 

ინგლისური ენა  26 სექტემბერი   -   18:30 B 004;

სპეციალობა        27  სექტემბერი      -  18:30  B 004. 

______________________________________________________

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტი

Institute of Postgraduate Studies 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom