2017-2018 სასწავლო წლის ლექციების ცხრილი/შემოდგომის სემესტრი

           მაგისტრატურის პირველი კურსის ლექციების ცხრილი / MA Freshman Timetable

 

 1.   TImetable for MA Freshman / Faculty of Education and Humanities (განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 2.   Timetable for MA Freshman / Faculty of Social Sciences (სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 3.  Timetable for MA Freshman / LAW Faculty (სამართლის ფაკულტეტი)

 4   Timetable for  MA Freshman / Faculty of Computer Technologies and Engineering (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი)

 5. Timetable for MA Freshman / Faculty of Business Management  (ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი)

 

     დოქტორანტურის პირველი კურსის ლექციების ცხრილი / PhD Freshman Timetable

   1.   Timetable for PhD Freshman/ Education Sciences / განათლების მეცნიერებები 

   2.   Timetable for PhD Freshman/ American Studies / ამერიკისმცოდნეობა

   3.   Timetable for PhD Freshman / Business Administration / ბიზნესის ადმინისტრირება

 

       მაგისტრატურის მეორე კურსის ლექციების ცხრილი / MA Sophomore Timetable

 

 1. Timetable for MA Sophomore / Faculty of  Education and Humanities (განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 2. Timetable for MA Sophomore / Faculty of Social Sciences (სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 3. Timetable for MA Sophomore/ LAW Faculty (სამართლის ფაკულტეტი)

 4.Timetable for MA Sophomore /Faculty of Computer Technologies and Engineering (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი)

 5. Timetable for MA Sophomore / Faculty of Business Management (ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი)

 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom