მიღება სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2018-2019 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრიდან  აცხადებს მიღებას  შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე: 

 1. ამერიკისმცოდნეობა

 2. ბიზნესის ადმინისტრირება

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით დოქტორანტობის კანდიდატებისათვის

საბუთების მიღება: 1 თებერვლიდან 10 თებერვლის  ჩათვლით

ელექტრონული რეგისტრაცია / საბუთების მიღება

დოქტორანტობის კანდიდატმა აუცილებელია  რეგისტრაცია გაიაროს მითითებულ ლინქზე:  რ ე გ ი ს ტ რ ა ც ი ა 

და  საბუთები წარმოადგინოს  1 თებერვლიდან 10 თებერვლის ჩათვლით სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტში.  

საბუთების ჩამონათვალი:

1. აპლიკაციის ფორმა ( ჩამოტვირთეთ მითითებული ლინქიდან)  აპლიკაციის ფორმა 

2.  პასპორტის ასლი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  პირადობის მოწმობის ასლი;

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო      დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესამაბისი ხარისხის მინიჭების შესახებ;  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

4. დიპლომის დანართის, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში  ნიშნების ფურცელის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

5. სამხედრო აღრიცხვას  დაქვემდებარებული პირის მიერ სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6. ორი ფოტოსურათი, ელ. ვერსიასთან ერთად (CD);

7. რეზიუმე(CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

8.  საკვლევი თემის გეგმა (Research Proposal)  

ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები  ამობეჭდილი სახით   (მითითებული დოკუმენტები ნოტარიულად დამოწმებული)  უნდა  წარმოადგინოთ   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტში.

ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი # 210.

 ______________________________________________

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტი

 Institute of Postgraduate Studies 

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

სიახლეები & ღონისძიებები

                  ...
Georgian News
 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ...
Read more Zoom
 აპლიკაციის ფორმა ...
Georgian News
განცხადების ფორმები
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წელს ...
Georgian News
# სახელი, გვარი  პირადი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  Computer Techlogies GEO Computer Technologies ENG ENG Business ENG English Philology ENG HIGHER EDUCATION GENERAL ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
 2016-2017 სასწავლო წლის  მაგისტრატურის  პირველი ...
Read more Zoom
2016-2017 სასწავლო წლის ...
Georgian News
სამაგისტრო თემების დაცვა გაიმართება 2017 წლის  5 ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წელს ...
Georgian News
(იხ. ლინქი)   files/2017-2018____.pdf  *ინფორმაცია განახლდება ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
  ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი (2017-2018 სასწავლო წლის ...
Read more Zoom
2017-2018 სასწავლო წლის ...
Georgian News
           მაგისტრატურის პირველი კურსის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
      1) 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ...
Read more Zoom
2018/2019 სასწავლო წლის ...
Georgian News
2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შავი ...
Read more Zoom
CERTUS - რეგისტრაცია ...
Georgian News
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი ...
Read more Zoom
UMASS LOWELL Business School
Georgian News
Applying to the Program (იხილეთ ...
Read more Zoom